كلّه پاچه تمساح  ، فقط حیف که بناگوش نداره

چینی ها برای تقویت سیستم ایمنی بدنشون رفتن سراغ تمساح و ببر اینجور که بوش میاد ویروس بعدی از نوع تمساحی باشه

فرادرس