لحظه اول که به تصویر نگاه می‌کنید حس می‌کنید رمپ‌‌ها و ساختمان داره می‌چرخه

ولی این خطای دیده و بخاطر جهت راه رفتن آدما و شیب ساختمان اینجوری دیده میشه

فرادرس