این ۵۰ ‌ثانیه روی عمرتون حساب نمیشه لعنتی....خیلی خوب بود!

فرادرس