وقتی میگه من سیرم، حالا یه لقمه باهات میخورم

فرادرس