وقتی بچه بودم گیر میدادم منم بازی بدید. داره نقش تاسو بازی می‌کنه