تیکه جالبی در برنامه همرفیق شهاب حسینی !! با حضور پژمان جمشیدی و سام درخشانی