راه حل یک چینی برای اسباب کشی به طبقه سوم یک آپارتمان ، ماشین رو با جرثقیل برده طبقه سوم!