بازی زولا که اخیرا بسیار طرفدار پیدا کرده است باعث طلاق گرفتن این زوج شد.