تو این ویدئو می‌تونین ببینین که چطور کرم‌های کمپوست در عرض صد روز، برگ‌ها، مقوا و کاغذ را به بیوهوموس و در نتیجه خاک حاصلخیز تبدیل می‌کنن.

فرادرس