دختر ضیاء الدین دری در مراسم تشییع پدرش با خواندن آوازی سوزناک اعلام کرد پدرش این آواز را بسیار دوست می داشته است و دلیل اینکه این آواز را خوانده است پدرش بوده است.