عزت الله انتظامی متولد 31 خرداد سال 1303  سنگلج تهران است .

عزت الله انتظامی