عزت الله انتظامی بازیگر خوب و قدیمی سینمای ایرانی امروز 26 مرداد درگذشت.

عزت الله انتظامی