اکران مردمی “مرد بازنده “ با حضور جواد عزتی عزیز در سینمای هویزه مشهد