اصغر فرهادی و همسرش پریسا بخت آور در تئاتر اشکان خطیبی حضور پیدا کردند در ادامه فیلمی از حضور آن ها در تئاتر را مشاهده کنید