بهرام افشاری بازیگر فیلم سینمایی فسیل روز تولدش را به شیوه متفاوتی جشن گرفت.