یک هنرمند با انگشت خود نقاشی‌هایی از مناظر طبیعی خلق می‌کند.

یک هنرمند آثار خود را در کنار خیابان تولید می‌کند و به فروش می‌رساند. او با استفاده از رنگ و انگشت خود، مناظر زیبایی را روی شیشه خلق می‌کند.

فرادرس