بهرام افشاری دیشب در جشن حافظ به عنوان بهترین مرد کمدی جایزه گرفت.