در مکزیک ساندویچ 72 متری را درست کردند که در این ساندویچ هزاران پیاز و گوجه و ژامبون استفاده شده بود در ادامه مشاهده کنید

ساندویچ