این ویدیو را در نیک صالحی ببینید . خانم بازیگران ایرانی هرگز مادر نشدند و با ماندن در فضای پرهیاهوی سینما برای مادر شدن روی خوشی نشان ندادند.

 

بازیگر