مهران مدیری در برنامه دورهمی انتقاد عجیبی از گرانی ها کرده است

مهران مدیری