مجری گری پژمان بازغی و مهراوه شریفی نیا در جشن حافظ