علی انصاریان به حذف عادل فردوسی پور از برنامه ی نود واکنش نشان داد

علی انصاریان