باران کوثری : ما خیلی مظلومیم تنها کاری که برای مردم می تونستیم انجام بدیم همین اکران های مردمی ان که اینم ازمون گرفتن

باران کوثری