در این برنامه سلبریتی های مختلف به صورت مخفیانه جلوی دوربین مخفی قرار می گیریند.

باران کوثری