لیلا حاتمی همراه با پسرش مانی روی فرش قرمز اختتامیه جشنواره ونیزحاضر شد. لیلا حاتمی در جمع داوران بخش اصلی این جشنواره قرار دارد.

فرادرس