صحبتهای نفیسه روشن در واکنش به بازخوردهای سفرش به کربلا