نازنین بیاتی و سینا مهراد در پشت صحنه جذاب شادروان