علیرضا خمسه پست زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.
علیرضا خمسه نوشت: سه چهار سال پیش برای رفتن به سر صحنه فیلمبرداری با یک سواری دربست عازم کرج شدم.
پس از پرداخت کرایه به راننده، خدا حافظی کردم و رفتم.
امروز در حال عبور از یکی از محله های قدیمی تهران، همان راننده مرا اتفاقی دید و صدا زد.
ابتدا اورا نشناختم و ماجرایی را تعریف کرد که مرا به تحسین واداشت. ایشان گفت: اون روز که شما کرایه رو پرداخت کردید بجای اسکناس پونصد تومنی این اسکناس پنجاه هزار تومنی رو به من دادید. و الان چند ساله که من دنبال شما میگردم که این پول رو بشما برگردونم. یک بار دیگر به خداشناسی و پاک دستی و سلامت این ملت شریف پی بردم .