لحظاتی دیدنی از حضور ایرج ملکی در زئالیتی شو جوکر را می بینید. گفتنی است مجموعه جوکر یکی رئالیتی شو است که در آن بازیگران و هنرمندان دور هم آمده و باید تلاش کنند تا یکدیگر را بخندانند.