مهران مدیری:

هنوز نفهمیدم دلیل انتخاب من برای بازی در «درخت گردو» چه بود.

نمی‌دانم فیلم «درخت گردو» را دیدید یا نه؟! من افتضاحم در آن فیلم. این را واقعا می‌گویم. من خیلی در آن فیلم بد بازی کردم.

یعنی وقتی فیلم را دیدم نفهمیدم چرا بازی کردم.

حالا دوستم داشتند یا دوست بودیم گفتند تو هم بیا بازی کن ولی یک چیز افتضاحی بود.

یعنی جایزه «چپق طلایی» اگر وجود داشت برای این فیلم به من می‌دادند! هرچند پیمان معادی در همین فیلم درخشان است.