مه لقا باقری با استایل خاص در جشن حافظ درحال اهدای جایزه به جواد عزتی