فرشته حسینی، ویدیویی از همسر خود نوید محمدزاده بازیگر مشهور سینما در حال آشپزی کردن برای او در خانه منتشر کرد.