صحنه‌هایی از ساخت بدل آرنولد شوارتزنگر در فیلم ترمیناتور

اینجوری وقت و انرژی همراه با بودجه کافی صرف فیلم میکنن تا تو گیشه موفق باشه