این هفته در برنامه 14 اینچ موضوع این هفته، سریال برادرجان پخش جمعه شب ساعت 23 و بازپخش روز بعد 7 و 19 از شبکه آی فیلم.