هر اتفاقی که توی زندگیمون رخ میده، میتونه یه نشونه باشه که حال دلمون رو بهتر کنه.
امسال من یکی از متفاوت ترین جشن تولدهای زندگیم رو تجربه کردم.
کنار بچه هایی که هیچ وقت گرمای دست های پدر و مادر رو حس نکردند.
هیچ وقت طعم شیرین یه مهربونی، یه بغل عاشقانه بی منت رو نچشیدند
اما همه این حس های خوب رو یکجا به من منتقل کردند.
من احساس میکنم سال ۱۴۰۰ برای من از همین امروز کنار این بچه ها شروع شد.
شروعی دوباره برای بهتر بودن شروعی دوباره برای یه حس خوب خدایا شکرت که بلدی حال دلمون رو خوب کنی..