آخرین نیوز. انتقاد زهرا سعیدی و داریوش ارجمند از سختگیری ها در مورد پوشش بازیگران در سریال های تلویزیون را در این ویدئو ببینید.