تیپ خاص بهنوش طباطبایی در نشست خبری «عشق روز‌های کرونا»