دابسمش جالب حدیثه تهرانی و همسرش به یاد مرحوم بهمن مفید