پشت صحنه گریم 5 ساعته پژمان بازغی برای نقش امیر کبیر