ترسم از آن وقت که مرگ هوای دلم کند غسال شویَد و زیر گل پنهانم کند. مرحوم پور مخبر متولد ۱۳۱۹ در محله گلوبندک بود که در سن ۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.