هدیه جالب هنرمندان شیرازی برای بهاره رهنما در ایام کرونا