سکانس عاشقانه علی صادقی و آشا محرابی به سبک تایتانیک