پسر و نوه گوهر خیر اندیش بازیگر زیرخاکی در ماشین لاکچری اش