استوری غم انگیز امین حیایی برای مرحوم سیروس گرجستانی