ارژنگ امیرفضلی با انتشار ویدیوی زیر از انوشیروان روحانی تشکر کرد.