انیمیشنی که ژانرش ماجراجویی و فانتزی است.

غول کش ها