طبق گفته یکی از نویسنده‌های فوتبالیست‌ها موقعی که سوباسا تو بچگی با ماشین تصادف می‌کنه، دوتا پاش قطع میشه. به کما می‌ره بعد که به هوش میاد به مامانش میگه مامان من رویای که داشتمو تو خواب دیدم و همه اون چیزایی که ما می‌دیدم خوابی بیش نبود .