هز چی هم نباشه امیدواریم دل هاتون شاد شاد باشه یک شب بیخیال دنیا در کنار هم لذت ببرید. شب زیبای پراز عشق مرا میخواند و نسیم پر امید مرا می‌جوید دل تمنای سکوتی پر معنا دارد و قلم درد و دلی سیر ز دنیا دارد چشم‌ها تار جهان تار ولی این دل تنگ بـه یقین حال و هوای شب یلدا دارد شب یلدا مبارک