در سرعت های پایین فرق میکنه اگر سرعتت خیلی پایین بود و داشتی با دنده یک حرکت میکردی برای اینکه ماشین خاموش نشه باید اول کلاچ رو بگیری بعدا ترمز ‌

ولی در سرعت های بالا فقط و فقط باید اول ترمز رو بگیری و گرنه همین طوری که دیدی تصادف میکنی.

فرادرس