یک تراکتور در برخورد با یک مرسدس بنز از وسط دونیم شد. شاخ به شاخ شدن یک تراکتور و مرسدس بنز در هندوستان که باعث نصف شدن تراکتور را در ادامه مشاهده می کنید.

فرادرس